Кодексы

Зміни у Кодексі України про адміністративні правопорушення

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

Податковий Кодекс України РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ (з коментарями)

Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб

Податковий Кодекс України РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ (з коментарями)

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;
статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року;
абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності з 1 січня 2012 року;

Податковий Кодекс України РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ (з коментарями)

Стаття 318. Платники збору
318.1. Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

Податковий Кодекс України РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ (з коментарями)

Стаття 301. Платники податку
301.1. Платниками податку з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 цієї статті, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.