Уголовное право

Про внесення змін до КПК України щодо участі народних засідателів

Закон України Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо участі народних засідателів

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     I. Внести   до   Кримінально-процесуального  кодексу  України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:

КОНЦЕПЦІЯ розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 24 травня 2011 року N 597/2011

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

Загальні завдання розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх

Джерела кримінального права Англії, США і України: порівняльний аналіз

Автор: О.Ю. Наталіч. Аспірантка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова На думку автора статті, в процессі визначення та реформування питання щодо джерел кримінального права в України недостатньо уваги при- діляєтся вивченню та порівнянню систем джерел кримінального права деяких світових країн. Серед таких країн є Англія, США. Автором пропонується більш ретельно вивчати розвиток кримінального права цих країн з метою можливості використання та застосування цього досвіду в Україні в процессі вдосконалення кримінального права, особливо щодо питання визначення джерел кримінального права України. Ключові слова: Порівняння, Англія, США, джерела, кримінальне право, вдосконалення.

Джерела кримінального права України і Росії: порівняльна характеристика

Автор: О.Ю. Наталіч. Аспірантка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова У пропонованій статті автором окреслено основні поняття джерел кримінального права, визначені круг джерел кримінального права України і Росії, їх зміст та відмінності. Проведена порівняльна характеристика та визначено значення джерел кримінального права для правильного застосування норм кримінального права. Ключові слова: Джерела, кримінальне право, порівняння, система, Україна, Росія, відмінність.

Джерела кримінального прав України: поняття та система

Автор: Наталіч О.Ю. аспірантка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Вивчення основних положень кримінального права необхідно почати з визначення його предмету, завдань, місця у вітчизняній правовій системі, специфіки його регулюючої ролі в порівнянні з іншими галузями. З цих вихідних позицій ми зможемо із знанням справи з'ясувати поняття і круг джерел кримінального права, їх зміст. А це у свою чергу дозволить розглянути кримінально-правові відносини, їх учасників, зміст і їх крізну ідею — забезпечення своєчасного, законного і справедливого притягання до відповідальності і покарання осіб, що скоїли злочини. Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як сукупність юридичних норм, які встановлюють злочинність і караність діянь, що представляють небезпеку для даного суспільства.

Основні джерела кримінального права України: загальна характеристика

Автор: Наталіч О.Ю. аспірантка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова У пропонованій статті окреслено основні джерела кримінального права України, визначено їх місце в ієрархії джерел кримінального права та надано загальну характеристику. Акцентовано увагу на те, що згідно з Кримінальним Кодексом України, Конституція України не є джерелом права – вона є концептуальним джерелом кримінального права, але кримінальне право знаходиться в субординаційній залежності і повинно цілком відповідати Основному Закону держави. Ключові слова:Основні, місце, джерела, характеристика, Кримінальний кодекс, Конституція України.

Влияние постановлений пленума верховного суда Украины

Влияние постановлений пленума верховного суда Украины, практики применения судами закона о криминальной ответственности на формирование основ криминального права Украины. Криминальное право как самостоятельная, отдельная отрасль права имеет ряд признаков как общих для всех отраслей права, так и специфических только для нее.

Рейтинг 80 наибольших взяток, разоблаченных в этом году, возглавляет Партенитский - 26 миллионов гривен

Органи внутрішніх справ упродовж 5 місяців 2008 року продовжували вживати заходи, спрямовані на припинення свавілля корумпованих чиновників, викриття фактів хабарництва та інших видів кримінальної корупції, насамперед у центральних та регіональних органах влади і управління, а також з боку посадовців, що мають дозвільні та регулятивні повноваження. Аналіз стану цієї роботи свідчить про підвищення ефективності протидії службовим злочинам і хабарництву. У сфері службової діяльності викрито 9 тисяч злочинів зі збитками понад 2,1 мільярда гривень, у т.ч. 2,8 тисячі - пов'язаних із зловживаннями владою або службовим становищем та перевищенням службових повноважень, а також 1 656 злочинів про хабарництво.