Про порядок знищення печаток та штампів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ від 18.07.2011 р. N 5916

Департаменту профілактики правопорушень МВС України
вул. Богомольця, 10
м. Київ, 01024

ПАТ "БАНК ФОРУМ"
бульвар Верховної Ради, 7
м. Київ, 02100

Про надання роз'яснення

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув звернення за підписом заступника директора Департаменту загальної підтримки ПАТ "БАНК ФОРУМ" від 24 червня 2011 року N 2355/7.3.1, надіслане листом Департаменту профілактики правопорушень Міністерства внутрішніх справ України від 12 липня 2011 року N 10/4-4680, щодо надання роз'яснення стосовно порядку знищення печаток та штампів та, в межах компетенції, повідомляє наступне.

Необхідність та порядок одержання дозволу на право відкриття та функціонування шпемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів були передбачені, зокрема, Положенням про дозвільну систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 576 (далі - Положення про дозвільну систему).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1216 внесено зміни до Положення про дозвільну систему шляхом виключення з переліку предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, штемпельно-граверних майстерень, печаток і штампів.

Враховуючи зазначене, на сьогодні дозволи на право виготовлення печаток і штампів не видаються.

Порядок знищення печаток передбачався Інструкцією про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядком видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 1999 року N 17 (далі - Інструкція).

Інструкція втратила чинність згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 2011 року N 5.

У відповідності до підпункту 4.1 пункту 4 Роз'яснення щодо виготовлення, зберігання та знищення печаток виборчих комісій і штампів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 8 травня 2008 року N 22 (далі - Роз'яснення), печатки виборчих комісій після закінчення передбачених термінів зберігання, а також печатки виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України та штампи, що залишилися на зберіганні у місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, крім штампів "ВИБУВ", виготовлених відповідно до зразка, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2007 року N 66, підлягають знищенню.

Згідно з підпунктом 4.2 пункту 4 Роз'яснення Центральна виборча комісія, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у яких зберігаються печатки виборчих комісій та штампи, термін використання яких закінчився, забезпечують їх знищення.

Печатки виборчих комісій та штампи знищуються з додержанням вимог, установлених Інструкцією про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 року N 130.

Крім того, печатки виборчих комісій знищуються у порядку, передбаченому Інструкцією.

Враховуючи те, що Інструкція втратила чинність, норма щодо зобов'язання здавати печатки і штампи для знищення в органи внутрішніх справ на сьогодні не діє.

На думку Держкомпідприємництва, печатки (штампи) після закінчення передбачених термінів зберігання можуть знищуватися самостійно органом, який забезпечує їх знищення (згідно із нормами Роз'яснення), про що складається відповідний акт.

Заступник Голови
   

О. Т. Сохар