Про реорганізацію мережі вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 липня 2011 р. N 727-р

Про реорганізацію мережі вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ

1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ щодо:

1) реорганізації Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка шляхом виділення з його складу Донецького юридичного інституту та віднесення зазначеного інституту до сфери управління Міністерства внутрішніх справ;

2) ліквідації:

Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ;

Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ;

Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ;

Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

2. Установити, що слухачі, курсанти та студенти вищих навчальних закладів, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього розпорядження, продовжують навчання в університетах, до складу яких входили такі навчальні заклади, або інших вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ за їх вибором шляхом переведення в установленому порядку.

3. Міністерству внутрішніх справ здійснити заходи щодо реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на 2011 рік.

Прем'єр-міністр України
   
М. АЗАРОВ