Про зміни у правилах в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2011 р. N 943

Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 і від 17 липня 2003 р. N 1110

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148; Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 954; 2001 р., N 40, ст. 1798; 2003 р., N 31, ст. 1617, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 30, ст. 2015; 2005 р., N 32, ст. 1948; 2006 р., N 16, ст. 1203, N 27, ст. 1951; 2007 р., N 52, ст. 2117; 2008 р., N 31, ст. 971; 2009 р., N 33, ст. 1159, N 59, ст. 2073, N 61, ст. 2157, ст. 2171; 2010 р., N 41, ст. 1344, N 45, ст. 1467, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 39, ст. 1605) і від 17 липня 2003 р. N 1110 "Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1549, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 2, ст. 37; 2005 р., N 39, ст. 2460) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України
    

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 943
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 і від 17 липня 2003 р. N 1110

1. У Правилах в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074:

1) пункт 39 доповнити реченням такого змісту: "У разі прийняття рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в Україні така особа зобов'язана щодня з'являтися для реєстрації до органу, який прийняв зазначене рішення, про що робляться відповідні відмітки в її паспортному документі.";

2) у третьому реченні пункту 44 цифри "30" замінити словом "п'яти";

3) друге речення абзацу першого пункту 45 виключити;

4) пункт 47 викласти в такій редакції:

"47. Затриманню і примусовому видворенню органами внутрішніх справ, охорони державного кордону або СБУ підлягають іноземці та особи без громадянства на підставі винесеної за зверненням зазначених органів постанови адміністративного суду (далі - адміністративне видворення), якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець та особа без громадянства будуть ухилятися від виїзду, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон та їх передачі органами охорони державного кордону до суміжної держави.".

2. У Типовому положенні про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1110:

1) у пункті 1 слова ", які незаконно перебувають в Україні (далі - іноземці) і підлягають адміністративному видворенню за її межі у примусовому порядку" замінити словами "(далі - іноземці), які затримані за незаконне перебування на території України і підлягають видворенню за її межі у примусовому порядку на підставі постанови адміністративного суду";

2) перше речення абзацу першого пункту 3 викласти в такій редакції: "Поміщення іноземців до пункту перебування здійснюється за рішенням адміністративного суду на період, необхідний для підготовки їх адміністративного видворення за межі України, але не більш як на 12 місяців.";

3) в абзаці першому пункту 8 слова і цифру "направлення будь-якого органу із зазначених у пункті 3 цього Типового положення" замінити словами "рішення адміністративного суду";

4) у першому реченні абзацу першого пункту 15 слова "за направленням" замінити словами "за ініціативою".