Легалізація офіційних іноземних документів

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 16.06.2006 р. N 51/16-2216

Щодо легалізації офіційних іноземних документів

Шановний Сергію Львовичу!

В Міністерстві закордонних справ розглянуто Ваше звернення N 13/71-81 від 30.05.2006 року та у відповідь повідомляємо таке.

Під легалізацією документа розуміється процедура, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ.

Згідно зі статтею 54 Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 1994 року за N 127/94, консул легалізує документи і акти, складені за участю властей консульського округу, або, такі, що виходять від цих властей.

Органи України приймають такі документи і акти на розгляд лише при наявності консульської легалізації, якщо інше не передбачено законодавством України або міжнародним договором, учасниками якого є Україна і держава перебування.

Легалізація документів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 р. N 113.

До іноземних документів застосовується також стаття 13 Закону України "Про міжнародне приватне право", відповідно до якої документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Вимоги щодо оформлення іноземних офіційних документів містять міжнародні договори України:

1. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 р. (набула чинності для України 22 грудня 2003 року).

Дія Конвенції поширюється на офіційні документи, які були складені на території однієї з Договірних держав і мають бути представлені на території іншої Договірної держави. Такі документи засвідчуються спеціальним штампом "APOSTILLE" уповноваженим органом їх держави-походження і додаткового засвідчення (легалізації) не потребують.

2. Дво- або багатосторонні договори України про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Такі договори, як правило, передбачають, що документи, які підготував або засвідчив відповідний орган однієї з Договірних Сторін, скріплені гербовою печаткою і підписом уповноваженої особи, мають силу документа на території іншої Договірної сторони без потреби будь-якого іншого засвідчення.

Документи, які на території однієї з Договірних Сторін визнаються офіційними, вважаються такими ж на території іншої Договірної Сторони.

Враховуючи вищевикладене, іноземні офіційні документи користуються доказовою силою офіційних документів на території України:

- без будь-якого додаткового засвідчення, якщо вони складені на території держави, з якими Україна має відповідні дво- або багатосторонні договори;

- за умови засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 р.;

- за умови наявності консульської легалізації, якщо вони складені на території держав, з якими Україна не має вищезазначених договорів, і на території Німеччини, яка висловила заперечення проти приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 3 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція), дотримання процедури проставлення апостиля не може вимагатися державами-учасницями Конвенції, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують дану процедуру або звільняють сам документ від легалізації.

Таким чином, в розумінні консульської легалізації "належним чином легалізованим" вважається іноземний офіційний документ, який, відповідно до вимог чинного законодавства України, користується доказовою силою офіційного документа на території України.

З повагою,

Заступник Міністра

Ю. В. Костенко