Середня заробітна плата та показник середньої заробітної плати

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ від 23.08.2011 р. N 17708/03-40

Щодо тотожності понять "середня заробітна плата" та "показник середньої заробітної плати"

Пенсійний фонд України розглянув <...> запит стосовно тотожності поняття "середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України" та "показник середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески" і повідомляє.

Пенсійний фонд України під час призначення та перерахунку пенсій за періоди роботи до 2003 року застосовує показники середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, наведені у постанові Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. N 1783 "Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян" (зі змінами).

Починаючи з 2003 року проведення розрахунків з визначення середньої заробітної плати у галузях національної економіки для призначення пенсій здійснювалось відповідно до тимчасової методики, затвердженої наказом Державного комітету статистики України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31.12.2003 р. N 472/352/398, постановою правління Пенсійного фонду України від 31.12.2003 р N 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20.01.2004 р за N 85/8684, а з 2008 року - відповідно до Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсій, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 01.02.2008 р. N 4-4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2008 р. за N 146/14837.

Частиною 2 статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в редакції 2003 року передбачено поняття "середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України", поняття "середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні" в редакції Закону 2007 року.

Державною службою статистики визначається середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності від загального фонду оплати праці по підприємствах, установах та організаціях та інших відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб і для призначення та перерахунку пенсій не використовується.

Заступник Голови правління

В. Короневський