Підготовка цивільних справ до розгляду. Юридичний довідник

Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду. Юридичний довідник. - К., 1994 року ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО РОЗГЛЯДУ юридичний довідник Мета цього посібника - допомогти судам у кваліфікованому розгляді цивільних справ. Підготовка справ до судового розгляду є самостійною і важливою стадією цивільного процесу, і має провадитись у всіх без винятку випадках. Згідно із цивільно-процесуальним кодексом України, суддя, готуючи цивільну справу до судового розгляду, зобов'язаний провести ряд дій, зокрема: допитати позивача по суті позивних вимог, викликати відповідача і з'ясувати, чи є в нього докази проти позову, прийняти рішення про доцільність притягнення до справи співвідповідачів і третіх осіб, про участь у справі прокурора і допущення в судове засідання представників громадських організацій і трудових колективів, про виклик у судове засідання свідків, проведення експертизи, витребування доказів. Досить часто юристи (судді, адвокати, юрисконсульти, прокурори) відчувають труднощі, коли збирають письмові докази, які є найпоширенішим джерелом відомостей про факти, що стосуються справи. Письмовим доказам належить особливе місце в цивільному процесі. Практично по кожній цивільній справі сторони представляють письмові докази для підтвердження обставин, що обґрунтовують їхні вимоги і спростування. У ряді випадків цей вид доказів виступає як винятковий захід доказування. Посібник містить близько 400 різних за змістом видів позовів і заяв. У кожного свої особливості. Тому для правильного розв'язання справи необхідні конкретні докази, якими повинен володіти суд під час розгляду справи. Посібник укладено за принципом: питання - відповідь. "Питання" -"- це види позовів і заяв. "Відповідь" - перелік документів, які необхідно витребувати, готуючи справи до розгляду. В окремих випадках зроблено примітки, в яких звертається увага на підвідомчість справ, предмет доказування, вказується, кого слід залучити до участі у справі. При необхідності, виходячи із обставин справи, яка розглядається, суддя чи суд за власною ініціативою можуть витребувати й інші письмові докази, не зазначені в посібнику. Посібник розрахований насамперед на юристів-початківців і студентів юридичних навчальних закладів. Прислужиться він і суддям та прокурорам, які здійснюють нагляд за дотриманням законності в судах, адвокатам, юрисконсультам, працівникам загсів та нотаріусам, державним адміністраціям і громадським організаціям.
Прикрепленный файлРазмер
Підготовка цивільних справ до розгляду. Юридичний довідник.zip123.28 кб