Как правильно оформить договор покупки-продажи земельного участка государственной или коммунальной собственности

Як правильно оформити договір купівлі-продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності? Чи потрібно такий договір засвідчувати у нотаріуса? Чи слід робити позначку в паспорті про придбання земельної ділянки? Яка грошова оцінка, нормативна чи експертна, має застосовуватися власником земельної ділянки для обчислення земельного податку? ' Відповідно до статті 127 Kодексу органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам відповідно до цього Kодексу. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної та комунальної власності для потреб, визначених цим Kодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Kрим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень (ст. 128 Kодексу). Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Kрим, місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Якщо ухвалено позитивне рішення з питань придбання земельної ділянки, можна укладати договір купівлі-продажу земельної ділянки. Якщо продавцем є відповідна місцева рада, до договору купівлі-продажу додається рішення цієї ради про продаж земельної ділянки та план земельної ділянки із визначенням її розмірів. За відсутності плану земельної ділянки він складається землевпорядними та іншими організаціями, які мають на це дозвіл, за рахунок коштів продавця. До договору купівлі-продажу земельної ділянки, якщо продавцем є громадянин, додається державний акт на право власності продавця на земельну ділянку. У випадку, коли продається частина земельної ділянки, нотаріус робить відповідні позначки на державному акті на право власності продавця на земельну ділянку. Державний акт, на підставі якого було посвідчено угоду про продаж всієї земельної ділянки, приєднується до примірника угоди, що залишається у справах нотаріальної контори чи приватного нотаріуса. Позначка у паспорті з цього приводу погашається відповідною місцевою радою. Другий примірник державного акта, який зберігається у місцевій раді, також погашається нею та передається до архіву. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Договір купівлі-продажу земельної ділянки і документ про оплату є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) і видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її грошової та експертної оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Kабінетом Міністрів України. Усі розрахунки, пов’язані з придбанням земельних ділянок, провадяться через відповідні банки. Сплата вартості земельної ділянки, придбаної за договором купівлі-продажу, коли продавцем виступає відповідна рада, здійснюється шляхом перерахування покупцем відповідної суми на банківський рахунок продавця. Сплата вартості земельної ділянки, права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом, коли покупцем виступає місцева рада, а продавцем є громадянин, або коли продавцем і покупцем є громадяни, здійснюється у порядку, визначеному за згодою сторін. Згідно зі статтею 2 Закону за № 2535-ХII використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Грошова оцінка земельної ділянки проводиться Державним комітетом України по земельних ресурсах за методикою, затвердженою Kабінетом Міністрів України. Грошова оцінка земельної ділянки щороку станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, порядок проведення якої затверджується Kабінетом Міністрів України. Грошова оцінка землі застосовується для економічного регулювання земельних відносин у разі укладання цивільно-правових угод, передбачених законодавством України. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, крім орендарів та інвесторів-учасників угоди про розподіл продукції, сплачують земельний податок, що справляється залежно від нормативної грошової оцінки.