Грущинський І.М., Кравчук В.М Пограничний Є.П. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Грущинський І.М., Кравчук В.М Пограничний Є.П. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Науково-практичний посібник. - Львів, Престиж-Інформ, 2000. - 268 с. Науково-практичний посібник містить комплексну систематизовану інформацію з питань державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в Україні. Видання розраховане на підприємців, службовців та працівників органів, що здійснюють державну реєстрацію, студентів вищих навчальних закладів, науковців, працівників правоохоронних органів та інших осіб, які цікавляться проблемами підприємницької діяльності та правовим статусом їх суб'єктів. Одним з визначальних соціальних факторів в Україні за останнє десятиріччя стало визнання за кожною особою права на підприємницьку діяльність. Не буде перебільшенням визнання цього права одним з найбільш вагомих серед соціально-економічних прав людини. Не випадково Закон України "Про підприємництво" був прийнятий одним з перших разом з Законом України "Про власність". Саме ці нормативні акти, що визначають відносини власності та право на вільне її використання у підприємництві і становлять основу будь-якої ринкової економіки. Право на підприємницьку діяльність знайшло відображення в ст.42 Конституції України. Специфічною ознакою цього права є його безпосередній зв'язок з іншими правами людини. Для багатьох громадян підприємництво - єдиний шлях забезпечити собі нормальне існування в сучасних економічних умовах, єдине джерело доходів. Не маючи доходів, людина не може належним чином реалізувати право на освіту (зараз вона переважно платна), право на відпочинок, право на житло тощо. Право на підприємницьку діяльність пов'язано з правом людини на об'єднання. Останнє у відношенні до права на підприємницьку діяльність можна вважати "процесуальним" правом, оскільки підприємництво може здійснюватися як одноосібне, так і товариством декількох осіб, які об'єдналися для цієї мети. Основою підприємництва є свобода людини, насамперед економічна, тобто можливість діяти на власний розсуд під власну відповідальність. Належне правове забезпечення підприємницької діяльності має велике значення для формування ринкового середовища. Лише у М.Львові станом на 01.01.99 p. зареєстровано понад 24 000 суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб і ш,е стільки ж підприємців - фізичних осіб. Про актуальність проблем, пов'язаних із підприємництвом, свідчить і увага органів влади, яку приділяють цим питанням останнім часом (наприклад, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" від 23.12.1997р., Указ Президента України "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" від 03.02.1998р. тощо). Передумовою реалізації права на підприємницьку діяльність є її державна реєстрація. Для багатьох підприємців державна реєстрація стає першим, так би мовити, знайомством з державним регулюванням підприємництва. З огляду на це, вдосконалення правового регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності має неабияку актуальність. Інститут державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності відносно новий в законодавстві України. Його виникнення пов'язується, насамперед, із виникненням самого підприємництва, із Законом України "Про підприємництво", що у ст.8 передбачає процедуру державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Цей правовий інститут, з огляду на суб'єктний склад учасників правовідносин, що виникають при здійсненні державної реєстрації (орган влади - заявник), відноситься до предмету адміністративного права, проте має істотне значення і для регулювання інших правовідносин, суб'єктами яких є підприємці (цивільно-правові, фінансові тощо).
Прикрепленный файлРазмер
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.zip156.82 кб