Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство. Навчальний посібник

Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство. Навчальний посібник. - Тернопіль, 2002. - 160 с. У пропонованому посібнику відповідно до програми нормативного курсу «Господарське законодавство» висвітлено основні правові інститути загальної частини господарського законодавства, а також питання правового регулювання окремих сфер господарського життя на основі господарського та господарського процесуального законодавства України. Посібник призначений для студентів і аспірантів, юристів, викладачів права, науковців, підприємців, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою правового забезпечення господарської (підприємницької, комерційної) діяльності. Рекомендовано до друку кафедрою міжнародного та господарського права Тернопільської Академії народного господарства як навчальний посібник з дисциплін «Господарське законодавство», «Підприємницьке право», «Господарське право», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Вивчення господарського (підприємницького, комерційного) права (законодавства) - насущна необхідність як для сучасного юриста, працюючого в сфері господарської діяльності, так і для підприємця, що має свою власну справу, менеджера, керівника комерційної організації. Слід зазначити, що все більше відчувається необхідність в кадрах, здатних синтезувати економічні і правові знання по всьому циклу необхідних у практичній діяльності дисциплін, підвищується значимість правової підготовки фахівців економічного профілю. Знання правової основи господарської (підприємницької, комерційної) діяльності необхідні всім студентам вищих навчальних закладів. Фахівець після закінчення навчання стає причетним до господарської (підприємницької, комерційної) діяльності: або він її здійснює безпосередньо сам, або стикається з нею при виконанні своїх службових обов'язків. З правовою основою господарської (підприємницької, комерційної) діяльності нерозривно пов'язане життя всіх громадян України. Адже кожен із нас має право, при дотриманні певних умов, в будь-який час розпочати свою самостійну власну підприємницьку справу і тим самим стати повним господарем своєї долі. Крім того, кожен громадянин, часто сам того не усвідомлюючи, постійно вступає в контакти з різного роду підприємцями при задоволенні своїх повсякденних потреб. Правові знання допомагають нам краще охороняти свої права споживача, а у випадках їх порушення - більш упевнено і дієво захищати їх. Даний навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів права вищих навчальних закладів, підприємців, державних службовців а також для тих хто вивчає господарське, підприємницьке і комерційне право, господарське законодавство.
Прикрепленный файлРазмер
Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство. Навчальний посібник.zip155.93 кб