Адміністративна діяльність. Навчальний посібник

У посібнику на підставі чинного законодавства розкриваються основні організаційно-правові засади органів внутрішніх справ, принципи, завдання, функції, форми і методи, права та обов'язки їх діяльності. Висвітлюються основні юридичні поняття і норми в сфері охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями. Розраховано на курсантів та студентів навчальних закладів МВС України, а також можуть бути використані практичними працівниками правоохоронних органів. Формування демократичної правової держави пов'язане з висвітленням проблеми зміцнення законності і правопорядку, підвищення ефективної роботи правоохоронних органів, без чого неможливі жодні прогресивні зміни у суспільстві. Забезпечення належного громадського порядку в країні, який відповідав би вимогам сучасного періоду, є однією з важливих функцій держави. У здійсненні цієї функції беруть участь всі державні органи, посадові особи та громадяни. Важлива роль у забезпеченні виконання цієї функції відводиться органам внутрішніх справ, для яких, згідно з їх правовим положенням, громадський порядок в країні - є головне завдання. У виконанні завдань і функцій, які покладені на органи внутрішніх справ, значна роль належить адміністративній діяльності, яка здійснюється за допомогою адміністративно-правових засобів. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ - це виконавчо-розпорядча, підзаконна, державно-владна діяльність з організації та практичного виконання заходів, спрямованих на захист особи, її прав, свобод і законних інтересів, на охорону громадського порядку і громадської безпеки та боротьбу з правопорушеннями. Від її ефективності суттєво залежить стан правопорядку в країні, у зв'язку з чим важливого значення набуває вивчення адміністративної діяльності органів внутрішніх справ курсантами і слухачами вищих навчальних закладів МВС України. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ України як юридична дисципліна вивчає: закономірності державного управління у сфері боротьби з правопорушеннями, охорони громадського порядку і громадської безпеки; конституційні основи та поняття громадського порядку; завдання та організацію діяльності різних галузевих і функціональних служб МВС України; зміст, форми та методи адміністративно-правової охорони громадського порядку: суб'єкт адміністративної діяльності та їх правовий статус. Основна мета вивчення курсу адміністративної діяльності полягає у засвоєнні курсантами і слухачами правових, організаційних, тактичних основ здійснення органами внутрішніх справ конкретних видів адміністративної діяльності, а також придбання навичок і вмінь виконання посадових обов'язків з охорони громадського порядку, правильного тлумачення і застосування норм адміністративного права У службовій діяльності. Діяльність органів і служб внутрішніх справ полягає у систематичному нагляді за дотриманням громадянами, посадовими особами встановлених норм і правил, попередження і припинення виявлених правопорушень, відновлення порушених прав і забезпечення притягнення порушників до відповідальності. У забезпеченні громадського порядку беруть участь найбільш чисельні сили органів внутрішніх справ: підрозділи патрульно-постової служби міліції громадської безпеки, служби міліції з охорони, підтримання і конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, служба дільничних інспекторів міліції та ін. Громадський порядок - це система суспільних відносин, яка складається при суворому виконанні і дотриманні правових та інших соціальних норм, які спрямовані на забезпечення спокою у громадських місцях, а також на створення умов для функціонування державних органів, на організацію праці і відпочинку громадян, на захист їх прав і законних інтересів. Порушення громадського порядку мають досить поширений характер. У його порушенні проявляється недбале ставлення до суспільства, нехтування честю і гідністю громадян. Тому в охороні громадського порядку важливого значення набуває застосування до правопорушників примусових заходів, різних форм виховного впливу. Порушення громадського порядку виявляється у вчиненні адміністративних проступків, а саме: дрібне хуліганство, поява в громадських місцях у п'яному вигляді, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції і т. ін. Правила громадського порядку закріплюються і захищаються, перш за все, нормами адміністративного права. При підготовці посібника автори широко використовували закони, укази, постанови Уряду України з питань законності і правопорядку в країні, посилення боротьби з правопорушеннями, інші нормативні акти, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ, а також накази МВС України. Крім того, використовувалась наукова та навчальна література з адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Всі питання розглядаються з урахуванням прогресивних форм і методів практичної діяльності органів внутрішніх справ в сучасних умовах.
Прикрепленный файлРазмер
Адміністративна діяльність Навчальний посібник.zip35.2 кб