Трудовое право

Прокопенко В. I. Трудове право України

Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. Підручник «Трудове право України» підготовлений відповідно до програми курсу трудового права для студентів вищих юридичних навчальних закладів. У ньому висвітлюються загальнотеоретичні та практичні аспекти суспільних відносин, що становлять предмет регулювання трудового права, принципів, джерел і суб'єктів трудового права, загальні засади правової організації працевлаштування громадян України. Особлива частина підручника трудового права подається з широким використанням керівних вказівок Пленума Верховного Суду України, судової практики по розгляду трудових спорів, що робить підручник корисним не тільки для студентів юридичних вузів, а й для широкого кола юристів-практиків, які займаються питаннями трудового права.

Опорний конспект з курсу “ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

Опорний конспект з курсу “ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ” Трудове право, як галузь права, виникло порівняно недавно, а саме – із розвитком капіталістичних відносин, коли робоча сила поступово була прирівняна до товару, на який існує попит та пропозиція. Сукупність відносин, що виникли з цього приводу, потребувала врегулювання законодавчо та на рівні самих відносин. Тому ще з часів Французької буржуазної революції 18ст., коли була проголошена свобода праці, відносини в сфері праці почали діалектично розвиватись, поступово трансформуючись з оглядь на такі тенденції:

Научно-практический коментарий к Кодексу Законов о труде. В двух томах. Т.1

Научно-практический коментарий к Кодексу Законов о труде. В двух томах. Т.1. - Симферополь, 1998 В книге впервые за годы независимости Украины комментируется вся система законодательства о труде. За основу при определении структуры книги взят Кодекс законов о труде Украины. Анализ норм КЗоТ Украины сочетается с анализом других законов и подзаконных актов. Книга адресуется юристам, работающим в правоохранительных органах, профсоюзах, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Она может быть полезной для хозяйственных руководителей, работников отделов кадров и главных бухгалтеров организаций.

Научно-практический коментарий к Кодексу Законов о труде. В двух томах. Т.2

Научно-практический коментарий к Кодексу Законов о труде. В двух томах. Т.2 Работники несут материальную ответственность за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации вследствие нарушения возложенных на них трудовых обязанностей.