Уголовное право

Бантышев А.Ф. Должностные преступления

Бантышев А.Ф. Должностные преступления. Учеб. пособие – К., 1996. 46 с. В связи с принятием 11.07.1995 г Закона Украины "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности должностных лиц", в частности, в главу YП УК Украины. Автор пособия достаточно детально рассматривает вопросы квалификации должностных преступлений и понятие должностного лица - субъекта преступления. Проанализированы такие преступления как превышение власти или должностных полномочий, халатность, получение взятки, посредничество во взяточничестве, дача взятки и провокация взятки, должностной подлог. Пособие рассчитано на научных и практических работников, студентов юридических вузов и факультетов, должностных лиц, широкий круг читателей, интересующихся проблемами правоприменения.

Штефан М.Й. Виконання судових рішень

Штефан М.Й. Виконання судових рішень: Навч. посіб. / М.Й. Штефан, М.П. Омельченко, С.М. Штефан. — К.: Юрінком Інтер, 2001. - 320 с. "В посібнику проаналізовано процесуальний порядок виконавчого провадження, встановлений законодавством України для примусової реалізації рішень судових та інших юрисдикційних органів, спрямованих на захист майнових прав громадян, юридичних осіб і держави; повноваження державної виконавчої служби та правове становище учасників виконавчого провадження. Для студентів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів, практичних працівників органів державної виконавчої служби, суду, прокуратури, інших установ і організацій та широкого кола читачів."

Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. Монографія

Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. Монографія.- К.: Атіка, 2002- 144 с. "У монографії в руслі кримінального права і законодавства розглядається комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних з дослідженням поняття, змісту, сутності, функцій мотиву і мотивації злочину. Особлива увага приділяється практичному значенню правильної оцінки мотиву злочину, її врахуванню в судово-слідчій практиці та в діяльності органів внутрішніх справ. Досліджується вплив мотиву на кваліфікацію злочинів і призначення покарання. Вносяться пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики його застосування.

Бахін В.П. Поліцейський допит у США

Бахін В.П. Поліцейський допит у США. - К., 1997. - 32 с. В данному навчальному посібнику автори наводять та коментують роботу колишнього лейтенанта поліцейського департаменту Каліфорнії І.Р.Кіда "Поліцейський допит". В посібнику даються практичні поради стосовно особливостей допиту підозрюваних, свідків; вибору та обладнанню місця проведення допиту; поведінці офіцера поліції під час проведення допиту. Наведені основні ознаки виявлення емоцій у допитуваного: потіння, зміна кольору шкіри, стискування кулаків, метушливі рухи, калатання серця тощо.

Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України

Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 576 с У посібнику з урахуванням змін та доповнень до кримінально-процесуального законодавства розглянуто основні положення, історичні етапи, форми, види, поняття, джерела, стадії і завдання кримінального процесу, кримінально-процесуальні правовідносини, правовий статус учасників (суб'єктів) кримінально-процесуальної діяльності тощо. Розрахований на слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури і суду.