Другая правовая литература

Україна у добу «раннього» тоталітаризму (20-ті роки ХХ ст.): Монографія

Україна у добу «раннього» тоталітаризму (20-ті роки ХХ ст.): Монографія. – Харків: Вид-во НУВС, 2001. – 276 с. У монографії розглядаються питання формування тоталітарного режиму в Україні протягом 20-х років ХХ століття. З нових методологічних позицій, з залученням архівних матеріалів, періодичної преси, новітніх досягнень історичної науки висвітлюються проблеми не-пу, політичної боротьби в 20-ті роки, трансформації більшовицької партії від урядової до державної, роль репресивних органів у політич-ній системі радянської держави. Монографія розрахована на фахівців, викладачів та студентів,а також усіх, хто цікавиться політичною історією України.

Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): Монографія.

Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 462 с. Незважаючи на кризовий соціально-економічний, політичний і правовий стан країни на момент приходу П. Скоропадського до влади, голові Української Держави та його урядовому оточенню вдалося розробити державну охоронну концепцію та здійснити низку заходів з її нормативно-організаційного забезпечення. Проте за умов поширеного правового нігілізму, анархічних наслідків російської революції у П. Скоропадського не було історичних шансів виводу держави з кризової ситуації, наведення порядку в країні. Сьогодні, маючи можливості відновити перебіг подій того часу за архівними джерелами, необхідно нарешті усунути розходження у визначенні ролі окремих історичних постатей, зокрема П. Скоропадського, у вітчизняному державотворенні. Книга розрахована на широке коло читачів, а також дослідників, які цікавляться витоками українського державотворення.

Філософія

Ви маєте другу частину курсу філософії орієнтованого на студентів юридичних вузів і факультетів та всіх, хто навчається за гуманітарним напрямком вищої освіти. Автор виходить з тієї практики викладання студентам філософії, яка себе добре зарекомендувала у більшості навчальних закладів країни. Йдеться про поєднання двох підходів: протягом першого семестру дати короткий хронологічно-тематичний огляд розвитку філософської думки з найдавніших часів до сьогодення, а протягом другого семестру зосередитись на більш-менш систематичному й цілеспрямованому поданні основних проблемних блоків філософського знання, дещо абстрагуючись від порядку їх виникнення й деталей обговорення в історико-філософському процесі.

Котляр О. “Шановний Олександре Марковичу…”: Документально-публіцистичні нариси

Котляр О. “Шановний Олександре Марковичу…”: Документально-публіцистичні нариси. – Харків: – 112 с. Ця книга про людину, що присвятила життя боротьбі зі злочинністю і захисту простих громадян, відомого політичного і державного діяча Олександра Марковича Бандурку. Як народний депутат України, обраний до Верховної Ради в 1990 році, він був біля витоків українського державотворення. Брав участь у розробці історичних документів – Декларації про державний суверенітет, Акту проголошення незалежності, Конституції України.

Парадоксы украинских реформ

В книге сделана попытка обсудить противоречивый характер экономических реформ в Украине, выяснить какие мотивы руководили людьми, принимающими решения, и как это повлияло на развитие событий. Авторы старались избегать сложной терминологии, однако не в ущерб необходимой строгости изложения. Книга будет полезной студентам, будущая специальность или специализация которых связана с менеджментом, а также широкому кругу читателей, глубоко интересующихся реальным положением дел в экономике Украины.

Аффилиация и власть как социально-психологический феномен в организации совместных отношений

Аффилиация и власть как социально-психологический феномен в организации совместных отношений: Науч.-практич. пособие. – Харьков; Симферополь, 2000. – 94с. Данное научно-практическое пособие является обобщением существую-щих подходов и представлений в освещении наиболее сложных в описании психологической природы форм построения взаимообусловленного общения. Приведенные теоретические разработки метода «субъективного шкалирования» позволяют существенно расширить инструментальный аппарат практических психологов, социологов, оперативных работников. Для студентов специализированных факультетов, аспирантов, преподавателей, а также для широкого круга читателей, интересующихся современными достижениями в вопросах общения.

Правотворчість - теоретичні та логічні засади

У книзі висвітлюється проблема законотворчої політики Української держави. З наукової точки зору аналізуються її складові та поняття, що характеризують цей процес. До кола питань, що обговорюються, входять питання моралі, логіки, методики та семантики правотворення. З практичної точки зору розглядаються наявні можливості та ресурси з підтримання інформаційних баз даних, державних реєстрів тощо. Книга може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями правотворення та законодавчої діяльності.

Х.Л.А.Харт. Концепція права

Моєю метою у цій книзі було сприяти розумінню права, стримування та моралі як різних, але пов'язаних між собою соціальних явищ. Хоча книга призначена передусім тим, хто вивчає правознавство, я сподіваюся, що вона може стати у пригоді й тим, чиї головні інтереси пов'язані не стільки з правом, скільки з мораллю, політичною філософією або соціологією. Правник розглядатиме цю книгу як нарис з аналітичного правознавства, бо вона присвячена не стільки критиці права чи правової політики, скільки з'ясуванню загальних рамок правової думки.