Конституционное право

Организация областного парламента. Малый А.Ф., Гмырин М.А.

В 1993-1994 годах новые представительные органы государственной власти краев и областей Российской Федерации пришли на смену Советам народных депутатов. После прекращения полномочий Советов в соответствии с Указом Президента РФ была создана законодательная основа для выборов новых представительных органов власти в субъектах РФ.

Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. Б.С. Эбзеев

Современный этап социально-экономического и политико-юридического развития Российской Федерации объективно обусловил потребность в практическом переосмыслении и пересмотре конституционного регулирования. Необходимо формирование адекватной данному этапу государственно-правового строительства теории конституционализма. Автор исследует ряд актуальных вопросов теории Конституции: ее сущность, прямое действие и непосредственное применение, правовые и организационные основы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, конституционные аспекты взаимоотношений государства и политических партий. Книга вносит существенный вклад в разработку отечественного конституционного права.

Проблеми поглиблення демократичних засад адміністративної реформи в Україні

Як відомо, адміністративна реформа в Україні здійснюється згідно з Концепцією адміністративної реформи, розробленою Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи і офіційно схваленою Президентом України у 1998 році. Однією з особливостей Концепції адміністративної реформи (далі — Концепція) є те, що в ній відтворені насамперед погляди юридичної науки на проблеми розвитку системи державного управління.

Правовий статус монарха в державах близького сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник

Монархія збереглася в багатьох країнах як данина історичній традиції, що більш характерно для розвинених країн – Великобританії, Швеції, Данії, Японії, або через збереження в суспільстві значних пережитків феодалізму та застарілих форм суспільної організації, що притаманно державам Близького Сходу – Оману, Об’єднаним Арабським Еміратам, Саудівській Аравії та ін.