Законы

Закон України Про Державний земельний кадастр

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

О отмене техосмотра

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про міліцію" щодо підготовки фахівців від 2 червня 2011 року N 3455

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 18 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2003 р., N 30, ст. 247; 2005 р., N 16, ст. 263; 2007 р., N 33, ст. 442) такі зміни:

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спільної діяльності від 12 травня 2011 року N 3322-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків від 15 лютого 2011 року N 3024-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України від 12 травня 2011 року N 3354-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо обов'язку батька забрати дитину з пологового будинку

Верховна Рада України постановляє:

Про внесення змін до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 12 травня 2011 року N 3332-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Сімейного кодексу України від 19 травня 2011 року N 3381-VI

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

          Про внесення змін до Сімейного кодексу України
      щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей
 

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: