Законы

Про податок на додану вартість

          З А К О Н У К Р А Ї Н И

         Про податок на додану вартість
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156 ) 

Про оподаткування прибутку підприємств

               З А К О Н У К Р А Ї Н И 

       Про оподаткування прибутку підприємств
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28 ) 

Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

    Про порядок погашення зобов'язань платників податків
     перед бюджетами та державними цільовими фондами
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 10, ст.44 ) 

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про закупівлю товарів, робіт і послуг
            за державні кошти
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 20, ст.148 ) 

Митний тариф України (Розділи I-V)

                         ДОДАТОК
                      до Закону України
                    "Про Митний тариф України"
                     від 5 квітня 2001 року
                      N 2371-III ( 2371-14 )
 
             Митний тариф України
 
  

Митний тариф України (Розділи VI-X)

                         ДОДАТОК
                      до Закону України
                    "Про Митний тариф України"
                     від 5 квітня 2001 року
                      N 2371-III ( 2371-14 )
 
            Митний тариф України
 
 
    ( Розділи I-V див. в Законі N 2371-III ( 2371а-14 ) від 
     05.04.2001 )