Підписання податкової звітності суб'єкта підприємницької діяльності його представником

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 20.09.2011 р. N 1067/6/10-1015/3695

Всеукраїнській молодіжній організації "Молодь проти корупції"
вул. Лютеранська 27 - 29
м. Київ, 01024

Про надання відповіді

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 09.09.2011 N 43024/1/1-11 Державна податкова служба України розглянула лист від 25.08.2011 N 501-08/11 та повідомляє таке.

1. Стосовно можливості підписання податкової звітності суб'єкта підприємницької діяльності його представником.

Відповідно до статті 19 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом для платників податків.

Пунктом 48.5 ст. 48 ПКУ передбачено, що податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку.

фізичною особою - платником податків або його законним представником;

особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.

Якщо податкова декларація подається податковими агентами - юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків - фізична особа - таким платником податків.

Пункт 48.7 ПКУ передбачає, що податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу.

2. Стосовно подання податкової звітності посильним чи кур'єрською службою.

Пунктом 49.3 ПКУ передбачений вичерпний порядок подання податкової звітності та здійснюється в один із таких способів:

особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Крім того, повідомляємо відповіді з вищезазначених питань є наявними в Єдиній базі податкових знань на офіційному веб-сайті ДПС України.

Заступник Голови

О. В. Клименко