Ннадання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 26 жовтня 2011 р. N 1098

Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1671; 2009 р., N 9, ст. 272, N 53, ст. 1839) зміни, що додаються.

3. Міністерству внутрішніх справ:

затвердити у двомісячний строк стандарти адміністративних послуг, що надаються його підрозділами, та подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про їх затвердження;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1098

ПОРЯДОК
надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг, у тому числі адміністративних, фізичним і юридичним особам (далі - послуги).

2. Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі - замовники).

3. Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції.

Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками підрозділів МВС та ДМС забороняється.

4. У разі надання послуги, що передбачає видачу бланка або номерного знака, розмір плати за її надання визначається з урахуванням витрат, пов'язаних з придбанням відповідної продукції.

Обсяг таких витрат визначається МВС.

5. У разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги та можливості підрозділів МВС або ДМС надати послугу у строк до 10 днів, розмір плати збільшується на 100 відсотків.

6. Замовник має право відмовитися від надання замовленої послуги шляхом подання на ім'я керівника відповідного підрозділу МВС або ДМС заяви в письмовій формі.

7. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.

8. Плата за надання послуг підрозділам МВС не справляється, крім вартості продукції, яка використовується під час надання послуги.

9. Відповідальність за дотримання вимог цього Порядку покладається на керівників підрозділів МВС та ДМС.

10. Контроль за повнотою надходжень від надання послуг та веденням бухгалтерського обліку здійснюється МВС.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1098
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795

1. У постанові:

1) у назві постанови слова "можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання";

2) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, що додаються;";

3) пункт 4 виключити.

2. Перелік платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2007 р. N 795
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26.10.2011 N 1098)
ПЕРЕЛІК
платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання

Найменування послуги

Розмір плати за надання послуги, гривень

I. Адміністративні послуги

Підрозділи експертної служби

1. Сертифікація зброї, конструктивно схожих із нею виробів, набоїв, виробів піротехнічних побутового призначення та феєрверків з видачею сертифікатів (за схемами згідно з ДСТУ 3413):
схема N 1 (одиничний виріб) - 562,8 грн. (без урахування вартості досліджень зразка)

схема N 2 (партія продукції) (модифікація) - 562,8 грн. (без урахування вартості досліджень зразка)

схема N 3 (серійне виробництво продукції на підставі аналізу документації) (модифікація) - 6162,66 грн. (без урахування вартості досліджень зразка та коригувальних заходів)

схема N 4 (серійне виробництво продукції з обстеженням виробництва) - 8273,16 грн. (без урахування вартості досліджень зразка та коригувальних заходів)

коригувальні заходи - 2326,24 грн. (без урахування вартості досліджень зразка)

скасування сертифіката - 150,08 грн.

видача копії сертифіката/додатка до сертифіката - 23,45 грн.

Підрозділи міліції громадської безпеки

2. Видача дозволів на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система:

для юридичних осіб - 270 грн.

для фізичних осіб - 18 грн.

3. Видача дозволу на зберігання і носіння (реєстрація, перереєстрація):

нагородної зброї - 54 грн.

мисливської, холодної, пневматичної зброї, інших предметів, на які поширюється дозвільна система - 9 грн.

4. Переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого - 108 грн.

5. Видача дозволу (оформлення документів) на відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об'єктів відповідно до Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576 - 270 грн.

6. Видача дублікатів документів дозвільного характеру, зазначених у пунктах 2, 3 і 5 цього переліку, у разі їх втрати або пошкодження*

7. Видача ліцензії**:

на виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду

на виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж

надання послуг з охорони власності та громадян

на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами

на провадження діяльності, пов'язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонування мисливських стендів

8. Переоформлення ліцензії, зазначеної у пункті 7 цього переліку***

9. Видача дубліката ліцензії, зазначеної у пункті 7 цього переліку***

10. Видача копії ліцензії, зазначеної у пункті 7 цього переліку***

Підрозділи Державної автомобільної інспекції

11. Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами:

після закінчення навчального закладу та складення іспитів - 26 грн.

повторне прийняття іспитів з Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами - 26 грн.

повторне прийняття іспитів з навичок керування транспортними засобами - 13 грн.

після закінчення строку позбавлення права на керування транспортним засобом, що становить 12 і більше місяців (із складенням іспитів) - 26 грн.

у разі відкриття іншої категорії (із складенням іспиту) - 26 грн.

у разі відкриття нижчої категорії (із складенням іспиту) - 13 грн.

12. Видача свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (із складенням іспитів) - 78 грн.

повторне прийняття іспитів у водія на право керування транспортними засобами з небезпечними вантажами - 78 грн.

видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (із складенням іспитів) - 75 грн.

повторне прийняття іспитів у кандидата на право уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів - 75 грн.

13. Видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів - 93 грн.

14. Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок, проведення експертного дослідження транспортних засобів і супровідних документів з видачею експертного висновку:

транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів - 152,63 грн.

транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів - 190,15 грн.

мототранспорту, причепів вітчизняного виробництва та країн СНД - 148,63 грн.

мототранспорту, причепів іноземного виробництва - 186,15 грн.

мопедів або їх окремих агрегатів - 54,83 грн.

15. Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів у зв'язку з його пошкодженням або непридатністю, внесенням змін до реєстраційного документа або для виїзду за кордон:

автомобілів, автобусів - 26 грн.

мототранспорту, причепів - 22 грн.

16. Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом (за заявою власника або за дорученням):

автомобілів, автобусів - 15 грн.

мототранспорту, причепів - 15 грн.

17. Оформлення та видача:

дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору - 68 грн.

дозволу на перевезення надгабаритних, великовагових вантажів - 95 грн.

документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів - 95 грн.

18. Розгляд проектів нормативно-технічної документації щодо погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею свідоцтва про погодження конструкції - 199 грн.

19. Підготовка документів та оформлення висновку про подальшу експлуатацію транспортного засобу, ідентифікаційні номери кузова (рами) якого підроблені, прийшли в непридатність або який розшукується правоохоронними органами іноземних держав - 83 грн.

20. Видача висновку щодо можливості:

дублювання ідентифікаційних номерів транспортних засобів - 94 грн.

нанесення ідентифікаційних номерів транспортних засобів - 86 грн.

21. Видача:

довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень - 120 грн.

висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху - 250 грн.

22. Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків (за один комплект):

три символи - 300 грн.

кожний наступний (до восьми символів) - 90 грн.

графічний елемент - 500 грн.

23. Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегата транспортного засобу, а також на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів - 98 грн.

24. Оформлення дозволу на видачу документів, транзитних номерних знаків, пов'язаних з придбанням або реалізацією транспортних засобів та кузовів (рам) - 36 грн.

Підрозділи ДМС

25. Оформлення та видача тимчасового посвідчення громадянина України - 42,7 грн.

26. Видача довідки про реєстрацію особи громадянином України - 137,75 грн.

27. Оформлення та видача:

паспорта громадянина України для виїзду за кордон - 87,15 грн.

паспорта громадянина України для виїзду за кордон на заміну втраченого - 73,32 грн.

проїзного документа дитини для виїзду за кордон - 30,35 грн.

дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства - 179,74 грн.

посвідки на постійне або тимчасове проживання - 52,49 грн.

запрошення фізичним особам для отримання візових документів на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства - 56,52 грн.

запрошення юридичним особам для отримання візових документів на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства - 169,7 грн.

дозволу для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання - 195,31 грн.

28. Видача довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб - 28,66 грн.

29. Внесення відомостей про другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон у паспорт громадянина України для виїзду за кордон - 60,17 грн.

30. Внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон - 18,63 грн.

31. Внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам, які повернулися на постійне проживання в Україну - 40,44 грн.

32. Оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України - 44,85 грн.

II. Інші послуги, які надаються згідно з основною діяльністю

Підрозділи експертної служби

33. Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та оцінки на замовлення, а саме:

1) експертиза, дослідження трасологічні:

простої складності - 422,1 грн.

середньої складності -  1875,2 грн.

складні - 2961 грн.

2) експертиза, дослідження холодної зброї:

простої складності - 211,05 грн.

середньої складності - 586 грн.

складні - 1128 грн.

3) експертиза, дослідження балістичні:

простої складності - 422,1 грн.

середньої складності - 1172 грн.

складні - 2538 грн.

4) експертиза, дослідження технічного укріплення стрільбищ та тирів - 5640 грн.

5) експертиза, дослідження документів:

простої складності - 375,2 грн.

середньої складності - 1406,4 грн.

складні - 5640 грн.

6) експертиза, дослідження почеркознавчі:

простої складності - 750,4 грн.

середньої складності - 1875,2 грн.

складні - 5640 грн.

7) експертиза, дослідження портретні та фототехнічні:

простої складності - 375,2 грн.

середньої складності - 1406,4 грн.

складні - 6 768 грн.

8) експертиза, дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі:

транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів:

простої складності - 126,63 грн.

середньої складності - 597,72 грн.

складні - 1353,6 грн.

транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів:

простої складності - 164,15 грн.

середньої складності - 908,3 грн.

складні - 2044,5 грн.

мопедів або їх окремих агрегатів:

простої складності - 32,83 грн.

середньої складності - 58,6 грн.

складні - 141 грн.

9) експертиза, дослідження звуко- та відеозапису:

простої складності - 1407 грн.

середньої складності - 4688 грн.

складні - 9870 грн.

10) експертиза, дослідження вибухотехнічні:

простої складності - 2298,1 грн.

середньої складності - 5742,8 грн.

складні - 13747,5 грн.

11) експертиза, дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів:

простої складності - 375,2 грн.

середньої складності - 1406,4 грн.

складні - 5640 грн.

12) експертиза, дослідження імунологічні та волосся****

187,6 грн.

13) експертиза, дослідження цитологічне****

375,2 грн.

14) експертиза, дослідження молекулярно-генетичні*****

2115 грн.

15) експертиза, дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів:

простої складності - 562,8 грн.

середньої складності - 1758 грн.

складні - 6345 грн.

16) експертиза, дослідження транспортно-трасологічні, дорожньо-технічні, експертиза, дослідження транспортних засобів:

простої складності - 2110,5 грн.

середньої складності - 5274 грн.

складні - 9517,5 грн.

17) експертиза, дослідження автотоварознавчі:

простої складності - 70,35 грн.

середньої складності - 146,5 грн.

складні - 846 грн.

18) експертиза, дослідження залізничнотехнічні:

простої складності - 2110,5 грн.

середньої складності - 5274 грн.

складні - 9517,5 грн.

19) дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки:

простої складності - 1407 грн.

середньої складності - 3516 грн.

складні - 6345 грн.

20) експертиза, дослідження металографічні:

простої складності - 750,4 грн.

середньої складності - 1875,2 грн.

складні - 3384 грн.

21) експертиза, дослідження комп'ютерно-технічні:

простої складності - 2814 грн.

середньої складності - 7032 грн.

складні - 16920 грн.

22) експертиза, дослідження товарознавчі (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання):

простої складності - 1031,8 грн.

середньої складності - 2637 грн.

складні - 6345 грн.

23) експертиза, дослідження економічні:

простої складності - 2814 грн.

середньої складності - 7032 грн.

складні - 12690 грн.

24) експертиза, дослідження мистецтвознавчі:

простої складності - 703,5 грн.

середньої складності - 2344 грн.

складні - 22560 грн.

25) експертиза, дослідження психологічні:

простої складності - 938 грн.

середньої складності - 1758 грн.

складні - 4230 грн.

26) експертиза, дослідження у сфері інтелектуальної власності:

простої складності - 1876 грн.

середньої складності - 4688 грн.

складне - 11280 грн.

27) оцінка*****:

нерухомих речей:

простої складності - 562,8 грн.

середньої складності - 2930 грн.

складна - 7050 грн.

машин, обладнання, колісних транспортних засобів:

простої складності - 469 грн.

середньої складності - 2344 грн.

складна - 7050 грн.

літальних апаратів та судноплавних засобів:

простої складності - 4690 грн.

середньої складності - 14650 грн.

складна - 35250 грн.

рухомих речей, що становлять культурну цінність - 5860 грн.

рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність:

простої складності - 187,6 грн.

середньої складності - 586 грн.

складна - 1410 грн.

прав на об'єкти інтелектуальної власності:

простої складності - 4690 грн.

середньої складності - 8790 грн.

складна - 14100 грн.

34. Огляд місць проведення масових заходів на вибухобезпеку - 70,5 грн. (за одну годину)

35. Нанесення спеціальних індивідуальних та дублюючих ідентифікаційних номерів транспортних засобів - 2961 грн.

36. Відстрілювання вогнепальної зброї та огляд її технічного стану, у тому числі: 28,14 грн.

газової, гладкоствольної мисливської і спортивної, стартової, вихолощеної - 60,97 грн.

несмертельної дії, переробленої з військових зразків нарізної і комбінованої мисливської та спортивної - 70,35 грн.

Підрозділи Державної автомобільної інспекції

37. Забезпечення супроводження для безпечного перевезення негабаритних, великовагових та небезпечних вантажів, автобусів та інших транспортних засобів спеціалізованими автомобілями Державтоінспекції МВС з використанням спеціальних світлових або звукових сигналів - 9 грн. (за один кілометр супроводження одного транспортного засобу одним автомобілем)

38. Обстеження з виїздом на місце території або окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, на яких планується розміщення об'єктів дорожнього сервісу, малих архітектурних форм; ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих маршрутів руху транспортних засобів, залучених до перевезення пасажирів -
177 грн. (за один виїзд)

39. Підготовка і видача технічних умов на розміщення об'єкта дорожнього сервісу та малої архітектурної форми - 294 грн.

40. Перевірка проектної документації щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, об'єктів дорожнього сервісу, інших дорожніх споруд; забудови окремих територій населених пунктів; генеральних планів окремих забудов у населених пунктах; проектів комплексних схем організації руху та спорудження ліній міського електричного транспорту; схем організації дорожнього руху на відповідність технічним умовам та нормативно-правовим актам з безпеки дорожнього руху з подальшим оформленням документів щодо її розгляду та затвердження з наданням погодження або відмови в наданні погодження - 190 грн.

41. Перевірка суб'єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку) - 513 грн.

42. Проведення перевірки відповідності самостійно сконструйованого, конфіскованого транспортного засобу або транспортного засобу, право власності на який встановлено за рішенням суду, або такого, що визнаний в установленому порядку безхазяйним, або який за правом спадкування перейшов у власність держави або подарований державі власником, вимогам безпеки дорожнього руху, нормам і стандартам, з видачею висновку - 163 грн.

43. Доставка, зокрема з використанням спеціальних транспортних засобів, затриманих за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху або технічно несправних транспортних засобів до визначеного замовником місця їх зберігання - 17 грн. (за один кілометр доставки одного транспортного засобу)

44. Відповідальне зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника - 3 грн. (за одну добу)

Інформаційні підрозділи

45. Надання юридичним особам доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб:

від 1 до 5 000 запитів на місяць - 1125,88 грн.

від 5001 до 10000 запитів на місяць - 5005,72 грн.

від 10001 до 50000 запитів на місяць - 15868,2 грн.

від 50001 до 100000 запитів на місяць - 31619,68 грн.

понад 100000 запитів на місяць - 47304,67 грн.

____________
* Розмір плати за надання послуги обчислюється із застосуванням до вартості відповідних послуг коефіцієнта 5.

** Розмір плати встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093; 2010 р., N 17, ст. 776).

*** Розмір плати встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

**** Розмір плати встановлено за проведення експертизи, дослідження щодо одного об'єкта.

***** Розмір плати встановлено за проведення оцінки одного об'єкта.

Примітка. Розмір плати за надання послуг наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланків і номерних знаків.".