Про затвердження Типового стандарту у справі про банкрутство

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ від 11.11.2011 N 3305/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2011 р. за N 1297/20035

Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

На виконання абзацу другого пункту 6 Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737, та відповідно до пунктів 3.2 - 3.5 розділу III Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 N 3018/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за N 1106/19844,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, що додається.

2. Керівникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі протягом десяти днів з дня офіційного опублікування цього наказу затвердити власні стандарти надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 N 3018/5 "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за N 1106/19844, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

 

Міністр
   

О. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
11.11.2011 N 3305/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2011 р. за N 1297/20035
Типовий стандарт
надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

1. Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі - довідка), надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, який подається до відповідного структурного підрозділу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі - територіальні органи з питань банкрутства), за місцезнаходженням боржника.

Довідка надається безоплатно.

2. Довідка надається виключно відносно юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, яка подає запит на отримання довідки.

3. Запит щодо отримання довідки оформлюється на бланку заявника (для фізичних осіб - підприємців за наявності), підписується заявником (керівником - для юридичних осіб) та скріплюється його печаткою (за наявності).

4. Запит щодо отримання довідки повинен містити такі відомості:

повне найменування боржника та код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

прізвище, ім'я та по батькові, номер і дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців);

місцезнаходження юридичної чи місце проживання фізичної особи, яка звертається із запитом.

5. Видача довідки передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до територіального органу з питань банкрутства запиту із зазначенням відомостей, передбачених пунктом 4 цього Типового стандарту;

отримання довідки;

для адміністративного органу:

прийняття запиту;

реєстрація запиту;

розгляд запиту;

здійснення пошуку в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, інформації про порушення провадження у справі про банкрутство відносно заявника, визнання його банкрутом, перебування у процедурі банкрутства;

видача довідки.

6. Запит повертається заявникові без розгляду у разі:

оформлення запиту без зазначення відомостей, передбачених у пункті 4 цього Типового стандарту, та/або наведення їх не повністю або з виправленнями;

подання запиту до територіального органу з питань банкрутства щодо боржника, державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності якого проведена не на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.

7. Територіальний орган з питань банкрутства розглядає запит та видає довідку протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту.

8. Довідка виготовляється на бланку відповідного управління юстиції та підписується його керівником.

У довідці зазначаються:

вихідний реєстраційний номер та дата видачі довідки;

відомості щодо боржника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб - підприємців);

основний вид діяльності відповідно до КВЕД, форма власності (у разі наявності відповідної інформації в Єдиній базі даних);

відомості про порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, або інформація про відсутність відомостей про порушення провадження у справі про банкрутство;

посада, прізвище та ініціали особи, яка видала довідку;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала довідку.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

10. Запити щодо отримання довідок подаються безпосередньо заявником або його представником до відповідного територіального органу з питань банкрутства особисто або за допомогою поштового зв'язку.

11. Адреси для подання чи надсилання запитів визначаються управліннями юстиції у стандартах надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, з урахуванням транспортної і пішохідної доступності.

12. Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, розміщена на веб-сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua), графік прийому і видачі документів - на веб-сайтах та інформаційних стендах Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, а також за довідковими телефонами цих управлінь юстиції.

13. Скарга щодо недотримання встановленого порядку надання довідки може бути подана до відповідного головного управління юстиції, структурний підрозділ якого здійснював розгляд запиту, або до Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, або на особистому прийомі керівника Управління з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73.

Скарги розглядаються згідно із Законом України "Про звернення громадян" та в терміни, встановлені законодавством.

 

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального органу
   

К. І. Чижмарь