Разъяснение ГНА Украины о плате за землю с физических лиц

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПИСЬМО от 29.07.2011 г. N 6532/П/17-0314

Разъяснение ГНА Украины относительно применения штрафных санкций

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПИСЬМО от 23.06.2011 г. N 7466/6/10-1015/2499

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела письмо относительно применения штрафных санкций и сообщает следующее.

Про порядок знищення печаток та штампів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ від 18.07.2011 р. N 5916

Департаменту профілактики правопорушень МВС України
вул. Богомольця, 10
м. Київ, 01024

ПАТ "БАНК ФОРУМ"
бульвар Верховної Ради, 7
м. Київ, 02100

Закон України Про Державний земельний кадастр

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Разъяснение некоторых положений трудового законодательства Украины

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
ПИСЬМО от 16.05.2011 г. N 151/06/186-11

На ваше письмо <...> Юридическое управление Министерства в пределах компетенции сообщает следующее.

Порядок проведения судебных экспертиз

Основанием для проведения экспертизы является постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или постановление (определение) суда, вынесенное в соответствии с действующим законодательством Украины.